ข่าวเศรษฐกิจ-วันนี้

ซี.พี. อินเตอร์เทรด คว้ารางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ ตอกย้ำยึดมั่นเกณฑ์ โปร่งใส

กระทรวงพาณิชย์ รับรอง ข้าวตราฉัตร ได้มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปี 2564 และ 2565 มุ่มมั่น จรรยาบรรณธุรกิจ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อผู้บริโภค และคู่ค้า

นายฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ขึ้นรับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปี 2564 (Good Governance Standards 2021) จากนายสินิตย์ เลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการ.กระทรวงพาณิชย์ ภายในงานเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลประจำปี 2564 และ 2565

ซี.พี. อินเตอร์เทรด คว้ารางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ ตอกย้ำยึดมั่นเกณฑ์ โปร่งใสซี.พี. อินเตอร์เทรด คว้ารางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ ตอกย้ำยึดมั่นเกณฑ์ โปร่งใส

ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น โดยในการจัดงานครั้งนี้มีธุรกิจรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์รับรอง ทั้งหมด 40 ราย ประกอบด้วย ธุรกิจที่ผ่านการรับรองฯ ปี 2564 จำนวน 24 ราย และธุรกิจที่ผ่านการรับรองฯ ปี 2565 จำนวน 16 ราย

ข่าวเศรษฐกิจไทย-2565-ล่าสุด

ทั้งนี้ ปี 2564 เป็นปีแรกที่ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับการรับรองดังกล่าว อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามระเบียบและกฎเกณฑ์มาตรฐาน จรรยาบรรณธุรกิจ ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และคู่ค้า

สำหรับข้าวตราฉัตร ขยายตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ที่บริษัทคัดสรรมาเพื่อการส่งออก ภายใต้ตราสินค้า “ตราฉัตร” ทั้งสินค้าประเภทอาหาร สินค้าเกี่ยวเนื่องกับอาหารและมิใช่ อาหาร อาทิ เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบตรา ริ-โอ้ เป็นต้น

ความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะ เราใส่ใจและให้ความสำคัญคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี เครื่องมือในการผลิต รวมไปถึงแผนการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยสร้างเครือข่ายการขายและการกระจายสินค้าทั่วโลก มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การสร้าง

ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าว่าเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศชั้นนำของประเทศไทยที่มีเครือข่ายการค้า ทั่วโลก ธุรกิจที่บริษัทฯให้บริการและมีความสำคัญอันดับหนึ่ง ซึ่งได้จดทะเบียนการค้าในประเทศไทย คือ ธุรกิจข้าวครบวงจร ภายใต้ตรา สินค้า “ตราฉัตร”

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต ปรับปรุงคุณภาพและจัดจำหน่าย กว่า 100 ประเทศทั่วโลกภายใต้มาตรฐานและ ตราสินค้าเดียวกันหากจำหน่ายในต่างประเทศจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Royal Umbrella” ข้าวตราฉัตร ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานและ คุณภาพเป็นอย่างมาก