การศึกษา
การศึกษา

‘ตรีนุช’ มอบโล่ 2 นักเรียนฮีโร่อุดรฯ ยกเป็นต้นแบบเยาวชนคนดี

‘ตรีนุช’ มอบโล่ 2 นักเรียนฮีโร่อุดรฯ ยกเป็นต้นแบบเยาวชนคนดี

การศึกษา

ที่โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จ.อุดรธานี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่ นายอรรถชัย อาจอุดม (บาส) นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี และ นายปรัชญา ใจบุญ (บอส) นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ที่ให้การช่วยเหลือน้องนักเรียนที่โดนกระแสไฟฟ้าดูดได้อย่างปลอดภัยจากเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมเมืองอุดรธานี โดยน.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ตนและผู้บริหารศธ.มาให้กำลังใจและชื่นชม น้องทั้ง 2 คน คือ ฮีโร่จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ถึงแม้จะเป็นเหตุการณ์วิกฤต แต่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้ ศธ. รู้สึกภาคภูมิใจ ซึ่งเป้าหมายของเราคือการฝึกเยาวชนให้เป็นคนที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีจิตใจที่มีจิตอาสา และวันนั้นก็เป็นวันที่สังคมได้เห็นถึงผลผลิต ซึ่งเป็นตัวอย่างสำคัญ ขณะเดียวกันพ่อ แม่ และครอบครัว ก็เป็นหัวใจสำคัญยิ่งในการการบ่มเพาะให้น้องๆ เป็นคนดี ดังนั้นโรงเรียน กับ ครอบครัวจะช่วยกันในการบ่มเพาะให้เด็กๆ เป็นคนดี มีคุณธรรม

“ขอให้น้องบอส กับ น้องบาส เป็นต้นแบบในการเป็นเยาวชนที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และที่สำคัญ คือ มีจิตอาสาได้ช่วยเหลือผู้อื่น และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ศธ. เห็นว่าการสอนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ หรือ การทำ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) เป็นการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิต ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นกระบวนการที่ทำให้น้องๆได้รู้จักการช่วยชีวิต เพราะนอกจากการที่เราเป็นคนจิตใจดี เป็นคนเก่งแล้ว แต่ถ้าไม่มีความรู้ หรือไม่มีกลไกในการที่จะช่วยเหลือ หรือ มีวิธีการที่ถูกต้อง ก็อาจจะเป็นภัยกับตัวผู้ช่วยและผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือได้ ซึ่ง ศธ. ได้มอบให้สถานศึกษาในสังกัดสอนวิธีการทำ CPR ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งต้องขอขอบคุณสถานศึกษาแห่งและทุกหน่วยงาน ที่ได้ร่วมกันและผลักดันเรื่องนี้ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ต้องขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้เราก็มีภัยที่นอกเหนือจากโรงเรียน ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันกำกับดูแลบุตรหลานของคนไทยทุกคนให้มีความปลอดภัย” รัฐมนตรีว่าการศธ.กล่าว