เศรษฐกิจ

ยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2566 ได้ทุกวันไม่มีวันหยุด

ยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2566 ได้ทุกวันไม่มีวันหยุด

เศรษฐกิจ

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่ คลังสั่ง 3 แบงก์รัฐทุกสาขา เปิดยืนยันตัวตนทุกวัน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติว่า ณ วันที่ 10 มี.ค. 66 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 5.7 ล้านคน โดยมีจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ยื่นอุทธรณ์ จำนวน 861,038 คน

สำหรับช่องทางการยื่นอุทธรณ์มี 2 ช่องได้ ดังนี้

1. ยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.ของทุกวัน

2. หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

นอกจากนี้ ในเดือน มี.ค. 66 ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวัน รวมวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30–16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 66

ข่าวเศรษฐกิจอัพเดท : ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมออนไลน์