ธุรกิจ

เงินสมทบประกันสังคม เดือนพฤศจิกายน 2565 “ม.33-ม.39-ม.40” จ่ายกี่บาท?

เงินสมทบประกันสังคม เดือนพฤศจิกายน 2565 “ม.33-ม.39-ม.40” จ่ายกี่บาท?

ธุรกิจ

เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน 2565 แล้ว ซึ่งยังถือว่าอยู่ในช่วงที่ประกันสังคมประกาศลดเงินสมทบ 3 เดือน (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 65) ให้นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยล่าสุด ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 จะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเดือนพฤศจิกายน จำนวนกี่บาท ถ้าพร้อมแล้วพอดูพร้อมๆ กัน

ประกันสังคมเดือนพฤศจิกายน 2565 จ่ายเท่าไหร่ ?

ผู้ประกันตนมาตรา 33

  • นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายฝ่ายละ 3% (จากเดิม 5%) คำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เท่ากับจ่ายฝ่ายละ 450 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39

  • ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 เป็นจำนวน 240 บาท (จากเดิม 432 บาทต่อเดือน)

ผู้ประกันตนมาตรา 40

  • ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ในอัตรา 70 บาทต่อเดือน
  • ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน
  • ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ในอัตรา 300 บาทต่อเดือน
  • วิธีสมัครประกันสังคม เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ออนไลน์
  • ประกันสังคม ม.39 กับวิธีสมัครหักเงินสมทบผ่านบัญชี แค่เตรียม 2 อย่างไว้ยื่นก็ไม่ขาดสิทธิแล้ว

อัพเดททุกข่าวสารของแวดวงธุรกิจได้ที่นี่  >>> “โรบินฮู้ด ทราเวล” อัดโปรแรง แจกส่วนลดโรงแรม 5 ดาว “หัวหิน” รับปิดเทอม